Privacyverklaring Studio Daydream

Privacyverklaring

7-10-2022

Studio Daydream is een eenmanszaak en gevestigd aan Veenslagenpad 14, (3871PB) Hoevelaken in Nederland. Studio Daydream staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel onder nummer 87788152. Ik, Mylène, eigenaresse van Studio Daydream ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is voor Studio Daydream van groot belang. Studio Daydream houdt zich dan ook aan de privacywet, waaronder de AVG. Dit betekent dat wij de doeleinden duidelijk zullen vastleggen voordat uw persoonlijke gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zijn veilig bij Studio Daydream en deze zullen altijd netjes gebruikt worden.

Contactgegevens:
info@studiodaydream.nl
Mylène van den Ham
Veenslagenpad 14, 3871PB Hoevelaken, Gelderland, Nederland
(Geen bezoekadres)

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij de webwinkel Studio Daydream (www.studiodaydream.nl) doen met uw informatie. Heeft u vragen of wilt u hier meer over te weten komen, neem dan contact op met info@studiodaydream.nl.

Afhandelen bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes te kunnen afhandelen. Wij mogen deze persoonsgegevens met de bezorgdienst delen om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die wij met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt een wettelijke bewaarplicht tot 7 jaar.

De peroonsgegevens die wij bewaren:
Studio Daydream verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Verstrekken aan derden
Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken, zullen wij passende (beveiliging)maatregelen treffen

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via social media

Om behaalde resultaten aan potentiële klanten op onze website en social media kanalen te laten zien, verwerken wij definitieve ontwerpen uit projecten, met uw (bedrijfs)naam wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt verleend. Indien gewenst kunnen de namen op de illustraties of geboortekaartjes veranderd worden voor openbaarmaking. Wij bewaren dit materiaal onbeperkt in ons archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam met eventuele bedrijfsnaam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens die we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Intrekken toestemming 
Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, heeft u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier hebben geholpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Studio Daydream 
Mylène van den Ham
Veenslagenpad 14
3871PB Hoevelaken (geen bezoekadres)

KVK: 87788152
BTW-nr: NL004478176B86

Info@studiodaydream.nl